#

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Program Acil Durum yönetimi çerçevesinde, kuruma özgü bir anlayışla sunulmaktadır.


Hedef

Acil Durum Yönetimi çerçevesinde kuruma özgü ve senaryo temelli bir anlayışla sunulmaktadır. Tatbikat için ayrılan zaman diliminde acil durum fonksiyonları üzerinde kurumun hazırlığını test etme, eksikleri tespit etme ve çözüm önerileri geliştirme hedeflenmektedir.


Amaç

İşletmeler için acil durum yaratacak olayların öncelik sırasına göre tespit edilmesi, bu acil durumlarda davranış yöntemlerinin belirlenerek işletme için Acil Durum Planı çerçevesinde Acil Durum Ekipleri ve tüm çalışanlara eğitim ve tatbikat yapmak.


Dayanak

18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDAYÖNETMELİK” gereği işletmelerin EN AZ YILDA BİR KEZ ACİL DURUM, YANGIN EĞİTİM ve TATBİKATI YAPILMASI gerekmektedir.


Sertifikasyon

Yangın Eğiticisi (Birinci Sınıf) tarafından belgelendirilecektir.


Eğitimin İçeriği

 • Yanma ve yangın, Yangına sebep olacak faktörler

 • Yangın Türleri, Yangın yerindeki tehlikeler

 • Söndürme maddeleri, Yangın söndürme cihazları ve kullanımı

 • Yangın dolapları ve itfaiye hortumları

 • Başlangıç esnasındaki yangınları söndürme

 • Yangın türüne göre uygun olan yangın söndürme cihazlarını kullanma

 • Yangın anında acil durumda yapılması gerekenler

 • Yangın acil durum ekipleri ve görevleri


Kapsam

 • Tüm çalışanlara Acil Durum Eğitimi Acil Durum Ekiplerinin katılımı zorunlu diğer katılım gösteren tüm çalışanlara eğitim belgesi düzenlenecektir.<

 • Acil Durum Senaryosu

 • Söndürme maddeleri, Yangın söndürme cihazları ve kullanımı

 • Haberli Senaryolu Tahliye Tatbikatı

 • Yangın Söndürme Tatbikatı

 • Tatbikat Neticesinde Eksikler ile ilgili geri bildirim toplantısı

 • Acil Durum Eğitim ve Yangın Tatbikat Raporu