#

İş Güvenliği Hizmetleri

 • İSG konusunda işci ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık

 • İSG Uzmanı Görevlendirmek (İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)

 • Teknik Periyodik Kontollerİ ve Takibi

 • İşletmenin Saha Gözetimi ve Kontrolü

 • Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirme

 • Tehlikeleri Belirleme ve Risk Değerlendirme

 • Yasal Zorunluluğu Olan İSG Eğitimlerinin Verilmesi

 • İç Yönetmeliğin Hazırlanması

 • Yasal Yükümlülük Çerçevesinde İSG Kurulunun Kurulması ve Faal Halde Bulundurulması

 • Kimyasalların incelenmesi ve patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması

 • Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri