#

İş Güvenliği Eğitimi

İşyerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimi verilmektedir.

 • Genl iş sağlığı ve güvenliği kuralları

 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyeri riskleri

 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı/p>

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler

 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma

 • Kişisel Koruyucu alet kullanımı

 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma uyarı işaretleri

 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler

 • Temizlik ve düzen

 • Yangın olayı ve yangından korunma

 • Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri