#

İş Güvenliği Teknikeri

İş sağlığı ve güvenliği teknikeri çalışma hayatında can ve mal güvenliğini risk altına sokabilecek her türlü etmeni hesaplayan, değerlendirene ve uygulamada elemine eden kişidir. Tüm riskleri bertaraf etmek, olası iş kazalarının önüne geçmek ve oluşma ihtimali olan mal kaybını önlemek adına çalışmalar yapar.

İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili sorumlulukları bulunan teknikler dışında işyeri temsilcileri de üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek durumundadır. Bu yüzden iş güvenliğinin Bakanlık, OSGB, uzman ve işyeri temsilcisi arasında eş güdümlü şekilde yürütülmesi önemlidir.

Tehlike unsuru olabilecek materyallerden numuneler almak ve incelenmek üzere ilgili birimlere göndermek, çevreyi kirletecek etmenleri tespit ederek analizini yapmak, yangın veya diğer geniş ölçekli iş kazalarında çalışanların kurtarılmasını sağlamak ve mekânın rehabilite edilmesi için yapılacak çalışmalara katılmak, ortamın güvenlikli olması için gerekli olan ekipmanların alınmasına ve montajına yardımcı olmak iş sağlığı ve güvenliği teknikerinin görevleri arasındadır.

Ayrıca alınacak güvenlik ekipmanlarının muayene yapılmasını ve teslim alınmasını sağlamak, sağlık taramalarını genel olarak gözden geçirmek, gürültülü işletmelerde çalışanların işitme sağlıklarının korunması için kullanılacak mekanizmaların çalışanlara ulaşmasını sağlamak, depolanan tehlikeli materyallerin depolanmasını kontrol etmek de önemli yükümlülüklerindendir. Aşırı riskli iş durumlarında çalışanların o işi üstlenmemesi durumunu değerlendirmek, iş güvenliği ile alakalı çalışmaları raporlamak ve işyeri temsilcisi ile çalışanların iş güvenliği ile ilgili eğitim almalarını sağlamak da iş sağlığı ve güvenliği teknikerinin başlıca sorumlulukları arasındadır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Nasıl Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği teknikeri olmak için hiçbir mezuniyetiniz yoksa 2 yıllık meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği bölümünü bitirmeniz gerekmektedir. Bunun için üniversite sınavına girmeniz ve TYT sınavından barajı geçerek istediğiniz bir üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği önlisans bölümünü okumanız ve başarıyla mezun olmanız gerekir.

Daha sonra tekniker sıfatıyla mezun olmaya hak kazanırsınız. Ardından Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine müracaat edip iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olarak çalışabilir veya eğitimlere katılarak uzmanlık sertifikasını alabilirsiniz.


Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Olabilir?

Kimler iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olabilir sorusuna ise ilk olarak eğitimini almış kişiler olarak cevap verilir. Bu alanda çalışacak kişilerin nitelikleri ise,

  • Madde testlerini yapacak ekipmanları kullanabilmek,

  • Fiziksel olarak saha çalışmalarına katılabilecek yeterlilikte olmak,

  • Laboratuvar çalışmaları için herhangi bir sağlık engeli bulunmamak,

  • Seyahate çıkmasını engelleyecek problemi olmamak,

  • Mesleğin gerektirdiği raporlama becerisine sahip olmak,

  • Yazılı ve sözlü iletişim kurallarına uymak,

  • Teslim süresi olan işler için planlanan takvime uymakdır.