#

İşyeri Hekimliği

 • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin uyumunu sağlamak

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

 • Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve  temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu muayeneleri yapmak

 • Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

 • Yıllık çalışma planı hazırlamak