#

İş Güvenliği Uzmanı

İş yerlerinde güvenlik ile sağlık her daim ön planda tutulmak zorundadır. Bu noktada da işçi güvenliğin çok daha sistemli bir konuma entegre edilmesi adına belli başlı görev seçimleri ile görev dağılımları gerçekleştirilmektedir. Bu görev dağılımları içerisinde iş güvenliği uzmanı ve uygulaması gereken sorumluluklarının bir hayli önemi vardır. Zira, çalışanların belki de hayatlarını kurtaracak olan pek çok kontrol, iş güvenliği uzmanı tarafından yapılmak zorundadır. İşçilerin iş yaşantısı esnasında bir nevi rehberlik görevini üstlenen iş güvenliği uzmanı, bu doğrultuda da üzerinde düşen bütün sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek zorundadır. Bu sebepten dolayı da iş güvenliği uzmanlarının genel görev ve sorumluluklarına değinmek isteriz.

Az önce de belirtmiş olduğumuz üzere, iş yerini uzmanı temel görev olarak rehberliği esas alıp o şekilde hareket etmek zorundadır. İş yerlerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak olan değişiklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve kullanılacak maddelerde dahil olmak üzere mevcut işin planlanması, organizasyonu, uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, kullanımı, test edilmesi gibi hususların işçi güvenliği mevzuatına ve genel kurallarına uygunluğunun olup olmadığına dair işverene bilgilerde ve önerilerde bulunmak zorundadır. Tüm bunların yanı sıra iş sağlığı ile ilgili alınması gereken genel tedbirlerin bu uzman tarafından işverene yazılı olarak gönderilmesi de, resmi zorunlulukların pekişmesini destekleyecektir.

İş güvenliği uzmanı, iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının araştırılması ve tekrarlanmaması içinde gerekli görülen bütün önlemlerin alınmasıyla da sorumludur. Bunun dışında ise;

  • Risk değerlendirilmesi

  • Çalışma ortamı gözetimi

  • Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

  • İlgili birimlerle işbirliği


Tüm bu hususları da göz önünde bulundurduğumuz zamanlarda, bu uzmanlığı hem resmiyet hem de can sağlığı açısından ne denli önem arz ettiğinin farkına net bir şekilde varmış oluruz. Bu sebepten dolayı da mevcut mesleğin herkes tarafından yapılamayacağına dair net olarak kurallarda bulunmaktadır. Bu kurallar dahilinde uzmanlık sertifikasına hak kazanan kişilerle anlaşma sağlanması, iş yeri güvenliği ve işçi can güvenliği açısından olabildiğince önem arz etmektedir.