#

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip olan kişilerdir.


Nasıl Diğer Sağlık Personeli Olunur?

Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlığı Teknisyeni unvanına sahip kişilerden, Diğer Sağlık Personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yaptırılacak sınavda başarılı olanlar, Diğer Sağlık Personeli olarak yetkilendirilirler.


Kimler Diğer Sağlık Personeli olabilir?
  • Hemşire

  • Sağlık Memuru

  • Acil Tıp Teknisyeni

  • Çevre Sağlığı Teknisyeni unvanına sahip olanlar