#

Acil Durum Planı

İşyerindeki çalışma ortamı, kullanılan maddeler,iş ekipmanı ve çevre şartlarını dikkate alıp;

  • Olması muhtemel acil durumları değerlendirerek

  • Çalışanları ve çalışma çevresini etkileyebilecek tüm olası acil durumları belirleyerek

  • Meydana gelebilecek acil durumların etkilerini önleyici ve sınırlayıcı tedbirler yaparak

  • Koruma,kurtarma,söndürme ve ilk yardım konularında işyerinin durumuna göre çalışanlara eğitim vererek

  • Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yaparak


Öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini daha sonra çevreyi koruyan acil durum planı hazırlanır.