Tebliğler

 

 
Universal Sedrtifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Avrupa Komisyonu tarafından 2163 kimlik kayıt numarası ile UNİVERSAL Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel....

 
Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”in 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği”nin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

 
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
Bu Tebliğin amacı, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre uyumlaştırılmış ulusal standartların listesinin belirlenmesidir.

 
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013-11)
Bu Tebliğin amacı, EK-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir

1 2 3 İleri >>