İş Güvenliği Eğitimleri

- İşyerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için çalışanlara aşağıdaki konuları içeren iş güvenliği eğitimi verilmektedir.
- Genel iş sağlığı ve güvenliği kurulları
- İş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler
- İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
- Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
- Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
- İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
- Kişisel koruyucu alet kullanımı
- Ekranlı ekipmanlarla çalışma Uyarı işaretleri
- Kimyasal ,fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
- Temizlik ve düzen
- Yangın olayı ve yangından korunma
- Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri