İşyeri Hekimliği

- İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
- Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
- Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
- İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek iş ile işçinin
  uyumunu sağlamak
- İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
- İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
- Kantin,yemekhane,yatakhane,kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları duş ve
  tuvaletlerin bakımı ve  temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
- İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
- İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu
  sağlık  muayeneleri yapmak
- Gece vardiyaları dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
- İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
- Yıllık çalışma planı hazırlamak