Danışmanlık & Uzmanlık

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na mevzuatına bağlı her ay tesis/fabrikada teknik açıdan noksanlıkların belirlenmesi
- İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi
- Yönetici eğitimi
- İş güvenliği uzmanı ve mühendisi eğitimi
- Risk analizi
- Ortam ölçümleri
- İş Hukuku
- Acil durum planı
- Yangın planlaması
- Patlamadan korunma dokumanı
- Formlar
- Denetim ve raporlar
- Yıllık faaliyet raporu
- Yıllık değerlendirme raporu
- Kimyasallarla çalışmalar
- Kimyasala özel risk analizi
- İş kazası raporlandırma
- İç yönetmelik
- Talimatların hazırlanması
- Kontrol belgeleri
- İşveren, altişveren, 3.şahıs sözleşmeleri
- Tesiste sağlık ve güvenlik önlemleri el kitabı