İş Güvenliği Hizmetleri

- İSG konusunda işci ve işverenlere rehberlik ve danışmanlık
- İSG Uzmanı Görevlendirmek (İşletmenin Tehlike Grubuna ve Çalışan Sayısına Göre)
- Teknik Periyodik Kontollerİ ve Takibi
- İşletmenin Saha Gözetimi ve Kontrolü
- Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirme
- Tehlikeleri Belirleme ve Risk Değerlendirme
- Yasal Zorunluluğu Olan İSG Eğitimlerinin Verilmesi
- İç Yönetmeliğin Hazırlanması,
- Yasal Yükümlülük Çerçevesinde İSG Kurulunun Kurulması ve Faal Halde Bulundurulması
- Kimyasalların incelenmesi ve patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
- Saha, yemekhane, sosyal tesis denetlemeleri