Çalışma Süresi

   
 
 
İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
 
 
 

   
 
 
İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?
 
 
 

   
 
 
Diğer Sağlık Personelini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?